PROJEKTANT

Pracownia projektowa znajduje się w Białymstoku i Warszawie. Projekty wykonujemy na terenie całego kraju.

Uwielbiam niebanalne rozwiązania, estetykę i multifunkcjonalność. Kompiluję te aspekty i…w efekcie finalnym najbliższe otoczenie staje się harmonijnym i przyciągającym wzrok miejscem wokół domu, przy firmie lub instytucji bądź też otwartym terenem rekreacyjno – wypoczynkowym. Dążymy do aranżacji miejsca „idealnego” poprzez indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia w myśl pasji do projektowania i kreowania przestrzeni. Nowoczesna technologia i tradycyjny charakter też mogą iść w parze – takim mottem się kieruję!

Patryk Gniedziejko

Patryk Gniedziejko – mgr inż. architekt krajobrazu, geodeta, wyróżniony absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku Architektura Krajobrazu.

Doświadczenie zdobywał podczas prac sezonowych w okresie wiosenno – letnim, a także po skończeniu studiów wykonując projekty ogrodów przydomowych i kolejno je realizując. Jest laureatem I miejsca w konkursie „MIESZKAM TU! – Mądre pomysły na mądre miasto” na najciekawsze inicjatywy zaproponowane w Budżetach Obywatelskich miast z projektem „Ogród do hortiterapii”(2015). Zwycięzca konkursu na rzeźbę pod fabryką Volkswagena w Białężycach k. Wrześni (2016). Wyróżnienie pracy inżynierskiej „Projekt zagospodarowania terenu z miejscem do hortiterapii przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku (ogród terapeutyczny). Zdobywca nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za „Park Ekspozycji”; wyróżniony za projekt innowacyjnego przystanku w Mielcu.

Pod szyldem firmy PERFORMA projektuje ogrody prywatne, zieleń przy firmach, obiekty małej architektury oraz rabaty. Pielęgnuje swą pasję prowadząc program w telewizji internetowej pt.: „Przestrzeń”, gdzie rozmawia o architekturze krajobrazu w pojęciu szerokim. Obecnie pracuje nad kolekcjami interaktywnych mebli miejskich.

Na swoim koncie ma udział i wyróżnienia w wielu konkursach na płaszczyźnie architektury krajobrazu i grafiki. Interesuje się hortiterapią (udział w powstaniu ogrodu zdrowia w Mrągowie), architekturą, grafiką użytkową i artystyczną.

REFERENCJE | CERTYFIKATY | DYPLOMY

MULTIMEDIALNY ZBIÓR PRAC

PROGRAM „PRZESTRZEŃ” W TELEWIZJI

KROK PO KROKU | OFERTA

SPOTKANIE

Tak zaczniemy naszą współpracę. Wywiad terenowy i analiza obszaru objętego inwestycją, kolejno przedstawienie pomysłów pozwolą na przybliżenie charakteru przyszłego ogrodu lub innego przedsięwzięcia. Kompilacja MOŻLIWOŚCI i POTRZEB będzie podstawą do dalszej pracy projektowej.

spotk

ANKIETA

Zobrazowaliśmy style, techniki i aranżacje ogrodowe, które pomogą Państwu w podjęciu decyzji, jak ma wyglądać ogród i nam – jaką konwencję wybieramy i… do dzieła!

ankie

PROJEKT

Zebrane wytyczne pozwolą nam na wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu lub obiektu architektury krajobrazu.

proj

REALIZACJA

Po akceptacji projektu i omówieniu planu działania przystępujemy do prac realizacyjnych z udziałem firmy wykonawczej. Zamieniamy projekt w rzeczywistość!

realiz

PIELĘGNACJA

Wykonaną aranżację zielenią możemy objąć pielęgnacją – całoroczną bądź okazjonalną – ustalaną indywidualnie.

pielegn

ZAKRES PRAC | OFERTA

 • place zabaw
 • oświetlenie
 • obiekty małej architektury
 • trawnik/nasadzenia roślinne
 • pielęgnacja ogrodów
 • wizualizacje
 • formy przestrzenne
 • instalacje artystyczne
 • interaktywne meble miejskie ®
 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • nadzór autorski
 • ogrody przydomowe
 • zieleń na tarasach/balkonach
 • nawierzchnie
 • zielone ściany
 • zieleń we wnętrzach
 • tereny przy firmach i instytucjach
 • zieleń osiedlowa
 • parki i skwery

PROJEKT

PROJEKT KONCEPCYJNY

Koncepcja zagospodarowania terenu (wielowariantowe rozwiązania), który po uzyskaniu akceptacji rozwiniemy we właściwy projekt techniczny. Zawiera wizualizacje, jest dostosowany do charakteru przedsięwzięcia.

PROJEKT TECHNICZNY

projekt układu nawierzchni (wymiarowanie, kolorystyka)
projekt nasadzeń (dobór materiału roślinnego, gatunki i odmiany dostosowane do istniejących warunków, spis ilościowy)
projekt systemu automatycznego nawadniania
projekt elementów małej architektury ogrodowej (altany, pergole, drewutnie, meble ogrodowe, płoty, drewniane tarasy itp.)
szczegółowy opis projektu i zalecenia pielęgnacyjne
wizualizacje projektu
wycena/kosztorys realizacji ogrodu

PORTFOLIO

PROJEKT OGRODU NA SKARPIE W KRAKOWIE

Opis: Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu na działce z dużą deniwelacją terenu. Zagospodarowanie skarp i aranżacja przestrzeni wypoczynkowej to kluczowe elementy założenia.
Miejsce: Kraków

PROJEKT REZYDENCJI WYPOCZYNKOWEJ NA MAZURACH

Opis: Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w krajobrazie mazurskim obejmującym jeziora, lasy i łąki oraz budynki kubaturowe. Etap I: wytyczenie ciągów pieszych i kołowych, gospodarka drzewostanem, aranżacja pomostu, pergoletty, budynku wolnostojącego z sauną, zagospodarowanie zbiornika wodnego
Data: listopad 2018 – do dziś
Miejsce: Mazury k. Giżycka

PROJEKT OGRODU W KRAKOWIE

Opis: Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym w Krakowie. Obejmuje utworzenie nawierzchni utwardzonych, aranżację zielenią, elementy małej architektury
Data: listopad 2018
Miejsce: Kraków

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO W SUWAŁKACH

Opis: Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach, w którego zakres wchodzą: mini-boisko do piłki nożnej, ścieżki przygodowe, trampolina naziemna, urządzenia siłowe, urządzenia fitness dla dzieci, stolik szachowy, urządzenia i instrumenty muzyczne, huśtawka dost. do wózków inwalidzkich, poletka do mini-golfa, zieleń urządzoną, ścieżkę sensoryczną i elementy małej architektury.
Data: sierpień 2018
Miejsce: Suwałki

PROJEKT REWALORYZACJI RYNKU RUSKIEGO W SURAŻU

Opis: Rewaloryzacja Rynku Ruskiego w Surażu opiera się na działaniach mających na celu ożywienie miejsca, wprowadzenie większej ilości zieleni urządzonej oraz wyeksponowanie najwartościwszych jej elementów. Z uwagi na historyczno-kulturowy charakter miejsca jego przebudowa/modernizacja ograniczyła się do uporządkowania przestrzeni, zmiany nawierzchni, pozostawiając ją jako założenie parkowe. Wykorzystanie rodzimych materiałów budulcowych oraz roślin sprowadziło się do zachowania wiejskiego oblicza centralnego punktu miasteczka.
Data: styczeń 2016
Miejsce: Suraż

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU NA OSIEDLU ZIELONE WZGÓRZA W BIAŁYMSTOKU

Opis: Poprzedzony szeregiem analiz projekt zagospodarowania parku osiedlowego opiera się na wytyczeniu ciągów komunikacyjnych łączących kluczowe punkty tego obszaru, zastosowaniu rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych wpisujących w zastany krajobraz nowy charakter miejsca. Zbiornik wodny, plac zabaw, tarasowane wzgórza, mini-scena i miejsca wypoczynkowe to niektóre z obiektów jakie zaproponowano w nowoprojektowanym parku.
Data: luty 2016
Miejsce: Białystok

OGRÓD DO HORTITERAPII W MRĄGOWIE

Opis: Projekt obejmuje koncepcję ogrodu terapeutycznego do prowadzenia zajęć z hortiterapii, aranżację miejsca dostosowanego do osób niepełnosprawnych. W projekcie zaproponowano rośliny lecznicze, ziołowe, użytkowe. W rogu działki usytuowano siedzisko z trejażem i pergolą obrośnięte pnączami. Naturalistyczne elementy malej architektury i ozdobne formy nadają miejscu sielskiego charakteru. Rabaty kwiatowe i grządki o różnych wysokościach pozwalają na prace manualne osobom na wózkach inwalidzkich.
Data: kwiecień 2015
Miejsce: Mrągowo

ANALIZA WIDOKOWA EKSPOZYCJI DOMINANTY W KRAJOBRAZIE MIASTA – CERKIEW ŚW. DUCHA W BIAŁYMSTOKU

Opis: Analiza widokowa wykonana w celu wyeksponowania dominanty na osiedlu Antoniuk Fabryczny w Białymstoku – cerkwi Świętego Ducha. Sporządzono zalecenia dla zabudowy istniejącej, nowo projektowanej oraz zieleni urządzonej oraz elementów malej architektury w odniesieniu do trzech widoków objętych analizą.

Data: czerwiec 2015

Miejsce: Białystok

PROJEKT FONTANNY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY OiFP W BIAŁYMSTOKU

Opis: Projekt opiera się na budowie zbiornika wodnego wraz z przestrzenną aranżacją fontanny na Placu Moniuszki przy Operze i Filharmonii Podlaskiej. Koncepcja uwzględnia budowę dróg dojazdowych, ścieżek, infrastrukturę techniczną oraz zieleń urządzoną. Kompozycja całości opiera się o kształty i linie podyktowane przez organiczność Parku Centralnego, geometryczność bryły BTL oraz owalny kształt kopuły nad OiFP.
Data: kwiecień 2016
Miejsce: Białystok

PROJEKT ŁAWKI DEDYKOWANY REWITALIZACJI OSIEDLA W IVANO-FRANKIVSKU

Opis: Prosty design ławki wpisujący się w zagospodarowanie ukraińskiego osiedla z logotypem nawiązującym do braci polsko-ukraińskiej.
Data: grudzień 2016
Miejsce: Ivano-Frankivsk

IDEA JUSTIFICATION

…Once upon a time there was a town called Ivano-Frankivsk. In that town there was a cinema called Cosmos. Why was it called a Cosmos? Well, all the locals knew that it wasn’t an ordinary place. At the back of it was a real, secret small COSMOS!

You can enter through gate, where a Milky Way will lead you amongst stardust to the center of a galaxy. On your way you will see pieces of meteors and you would want to avoid comets, followed by a sliver water tail.

There is a spaceship hidden amongst trees, that will take you to every corner of the universe, even those far far away. It is thanks to its powerful fuel – imagination.

There are unknown stars, planets and moons waiting to be discovered at arrival. And many attractions waiting for the little and the bigger space travelers.

Also parents and grandparents will find here space to relax and enjoy a bit of peace and quiet. Secluded area is separated from the town noise by a beautiful greenery. Everyone is welcome in this most beautiful universe of all.

Important fact

Due to the fact, that it used to be a Jewish necropolis, the playground is placed at the top of a raised platform, right at the back of the cinema. To not profane, building of playground equipment or other elements that would include disturbing the ground has been omitted in park area. Remaining area of the terrain has been turned into a peaceful park.

A little water stream has been incorporated into the ground of the frame-gate. Crossing it symbolizes washing hands when leaving the former cemetery. This gesture is a part of a Jewish culture. Also the myrtle is the parts of Jewish culture (used in religious ceremonies), and it is planted across the park.

POLAND SUPPORT INDEPENDENT UKRAINE Logo

To emphasis support of Poland for Ukraine in these difficult times on certain elements and benches a special logo was placed. It combines Polish and Ukrainian flag colors.

DESCRIPTION OF STRUCTURES AND MATERIALS

Gate-frame, main entrance

Main entrance to the park is on Stefanyk street. It is made into a frame looking gate. Spectators see through it a path – viewing axis, which leads to the raised playground and planet three-dimensional installation on the cinema back wall, covered in a beautiful mural. The gate frames the picture perfectly.

Stairs

One of the main elements, most visible from the entrance, are round stairs, which lead up to the playground. Spectacular, wide stairs are made of four staircases and platform in the middle. There are

ramps on both sides of the stairs for wheelchair users, parents with buggies and cyclists. Ramps link cinema area and the park .

Shape of the staircase is outlined by the potted plants along the ramps. There are flower pots incorporated into the steps – they have shapes reminds Mars rocks. In the step flooring there’s also incorporated a mosaics with graphic information about the solar system and cosmos; in that way they also have an educational function.

Also at the bottom of the stairs there is space, that can be used as stage or for smaller private events.

Park

The biggest field is park itself. It’s a place of relaxation and an escape from the city noise.

Because it is former Jewish necropolis the playground elements were not included into the park project, except the tree house. Instead a half a meter high stream was created. Calming sound of flowing water helps to relax on the park benches.

Children and teenagers active recreation zone

By the back wall of the cinema there is playground for children of all ages, whit units like sand pit for the youngest ones. For older children there’s climbing walls, swings, trampolines , seesaw. There is skate park for youngsters too.

Children can hide under two gazebos from too much sun or even rain. The building itself also provides shade. For parents and guardians there are also seats in the playground.

It is worth mentioning that most of the toys and activity elements are not just traditional ones. They are constructions with almost undefined function, which awake kids imagination and creativity.

Surfaces in the playground are made of colorful, entertaining, safe, shock absorbing materials. Kids area is limited by wooden ring from back side and lines of plants and bushes from the front.

Mural

Intense street lights do not allow to appreciate beautiful night sky and stars . So on the wall of the Cosmos there is a beautiful mural showing a night sky full of stars.

Water comet

In the middle of the park there is a comet with a water tail. It’s actually a stream in the shape of a comet. Water flows down in a shallow concrete riverbed and then deepens into the ground, where it crosses the path. In this moment the stream is covered in a thin metal bars so u can also walk on it.

End of the stream reaches all the way to the main entrance’s frame gate. There is a pump, which pumps the water back to the source in the park. Water flow with gravity, due to a slight decrease of terrain. The water circulates in a closed circuit.

Paths

An alley extend from the main gate through the entire length of the park. Form of avenue is inspired by the shape of the Milky Way. Flooring figure is made in the shape of rocks on Mars. Pattern of the pavement is inspired by rocks from mars.

The secondary paths communicate the existing entrance to the square from both sides of Cosmos cinema, neighboring housing estates and entrance from the Stefanyk street. With their shape they remind us of an expanding galaxy.

The parking is meant to be on both sides of the cinema Cosmos

Architectural details: benches, litter bins, pots

There are two kinds of Benches on the park.

Along main parkway benches have shape of rocks, every one of them is an individual sculpture included in irregular shape of alleys. Benches are made of concrete and wood. Some of them are filled by flower pots. Second set of benches is alongside smaller side roads. They are made of minimalistic wooden logs connected together by metal frame. To complete the look the litter bins and pots are made of the same materials.

Plant

To complete the park look colorful plants has been planted, with their look they meant to cheer visitors up and give the park an individual look. All plants are hardy, birds, bees and butterfly friendly. When choosing trees for the park architects considered neighbors of the park- trees tall enough to give shade but not too tall to block the light for neighboring buildings. Amongst the plants are types with decorative leaves that will keep park beautiful from spring till late autumn, and also evergreens for winter.

Underground waste containers

With consideration of people living around the park, the bins are removed from previous place, to east from the main gate. Applied underground waste containers. They are more esthetic than traditional ones. Recycle bins were also considered.

Lighting

Ground spot lights are alongside main and side alleys and stairs. They are emphasis main ornamental elements of the park like frame gate or the stream.

Linear lighting hangs alongside main alley to emphasis main axis of the park and brighten even more the main part of it. Throughout the park they were also placed vertical modern streetlights.

Surfaces

 • Children active recreation zone: rubber safety surface, combination of EPDM/TPV rubber granules and a cushion layer of shredded recycled rubber tires, with polymer.
 • Paths: mineral-resin, water-permeable surface. Colored.
 • Parking: paving stones

Materials

 • Gate: Corten steel
 • Water comet, pots on stairs, some benches: decorative concrete
 • Composite wood
 • Sandstone

PROJEKT PARKU EKSPOZYCJI W BIAŁYMSTOKU

Opis: Na podstawie analiz przeprowadzonych w toku postępowania projektowego oraz
licznych źródeł bibliograficznych, a także wywiadów terenowych wykonano projekt parku ekspozycji będącego nową jakością w Białymstoku. Pozyskane w ten sposób informacje pozwoliły na ścisłe określenie obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników, kolejno na określenie funkcji parku i potrzeby modernizacji oraz rewitalizacji obszarów, które tego wymagają. Ponadto nadano przestrzeni nowy charakter, którego w Białymstoku oraz w całej Polsce nie spotkamy, traktowany jako stacjonarny park ekspozycji stałej i tymczasowej.

Data: sierpień 2016
Miejsce: Białystok

Projekt zakłada wpisanie w nieużytek miejski miejsc ekspozycyjnych oraz wszelkiego rodzaju instalacji artystycznych i form przestrzennych, które w reakcji z
przestrzenią stanął się jasne i czytelne dla odbiorców oraz zachęcą do integracji ze sztuką.
Specjalnie zaaranżowana przestrzeń ma się stać „blatem” twórczym dla lokalnych artystów, którzy tworzą na płaszczyźnie rzeźby, malarstwa, graffiti, form przestrzennych, instalacji artystycznych, ale także organizują wydarzenia kulturalno – artystyczne tj. festiwale, koncerty, spektakle teatralne i taneczne, sztukę efemeryczną i performatywną.
Potencjał miejsca pozwala nie tylko na formę wystawienniczą, ale również skupia w
sobie funkcje rekreacyjną, gospodarczą, reprezentacyjną i krajobrazową.
Zagospodarowany i urządzony teren pod wiaduktem i w około jego ma stać się kolejną
kulturalną wizytówką Białegostoku i na przestrzeni czasu proponować coraz to nowsze i ciekawsze realizacje instalacyjno – przestrzenne. Przechodzący tam odbiorcy sztuki, a
także przypadkowi lub docelowi przechodnie mają doświadczyć próby integracji z
otoczeniem, integracji z samymi sobą, a także doświadczyć swego rodzaju bodźców do
realizacji podobnych założeń i inicjatyw we własnym zakresie.
Projekt nagrodzony przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

PROJEKT OGRODU PRZYDOMOWEGO

Opis: Ogród przydomowy stanowiący wizytówkę domu z organicznymi kształtami, roślinnością atrakcyjną o każdej porze roku. Zastosowano kompozycję organicznych rabat i ciągów komunikacyjnych. Granitowa kostka brukowa, rośliny pachnące, kolorami przyciągające wzrok i przemieszane z roślinnością użytkową tworzą wizytówkę działki. Lawenda, kocimiętka, trzmielina, ostrokrzew to tylko niektóre gatunki roślin zastosowane w aranżacji przestrzeni ogrodu.
Data: kwiecień 2016
Miejsce: Fasty

PROJEKT FORMY PRZESTRZENNEJ POD FABRYKĄ VOLKSWAGENA W BIAŁĘŻYCACH

Opis: Projekt rzeźby-formy przestrzennej stanowiący wizytówkę firmy Volkswagen, będący funkcjonalnym elementem zagospodarowania terenu przy fabryce samochodów w Białężycach. Inspirowany logiem „Volkswagen” oraz modelem auta Crafter forma pozwala na odpoczynek w towarzystwie szumiących miskantów chińskich.
Projekt nagrodzony I miejscem.
Data: styczeń 2017
Miejsce: Białężyce

ZAGOSPODAROWANIE PARKU LEŚNEGO W TURCZYNIE

Opis: Projekt rewitalizacji lasu turczyńskiego – park leśny w Turczynie opiera się na działaniach mających na celu uatrakcyjnienie funkcjonalno-przestrzenne lasu, wyznaczenie ścieżek dedykowanych różnym sportom i zajęciom rekreacyjnym, budowę wież widokowych, naturalistycznego placu zabaw oraz domków letniskowych i altan to czynnej i biernej rekreacji. Ciągi komunikacyjne zostały wyposażone w oznaczenia dedykowane osobom uprawiającym jogę, jogging, jazdę na rowerze, quady, crossy. Widok z wieży widokowej ponad koronami drzew pokazuje rozległy widok na leśny kompleks obok jednego z białostockich osiedli. Wszystkie zabiegi mają na celu „wpisanie życia” w przestrzeń stricte leśną.
Data: kwiecień 2017
Miejsce: Turczyn

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY DOMU JEDNORODZINNYM W KONSTANCINIE

Opis: Zagospodarowanie terenu przy willi w Konstancinie opiera się na aranżacji tarasu oraz terenu wokół basenu zewnętrznego. Nowoczesna bryła budynku została podkreślona prostymi donicami z trawami ozdobnymi i lawendą, a także formowanymi iglakami. Minimalizm zastosowany wobec roślinności, obiektów małej architektury i wszelkich rozwiązań sprowadza się do zasady „mniej znaczy więcej”.
Data: marzec 2017
Miejsce: Konstancin

PROJEKT BOISK SPORTOWO-REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 W BIAŁYMSTOKU

Opis: Projekt obejmuje budowę boisk: do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki, multifunkcjonalnego oraz placu zabaw i terenu rekreacyjnego z miejscem na apele szkolne. W północnej części zaprojektowano miejsce pamięci z formą przestrzenną, zadbano również o miejsca parkingowe, budynki techniczne i zieleń urządzoną.
Data: styczeń 2016
Miejsce: Białystok

PROJEKT ZIELENI PRZYULICZNEJ W RAMACH „REWI-AKCJI” W BIAŁYMSTOKU

Opis: Projekt koncepcyjny nasadzeń na skrzyżowaniu ul. Pogodnej w Białymstoku obejmujący budowę ścieżki utwardzonej oraz kompozycje roślinne z krzewów i bylin dedykowanych warunkom miejskim.
Data: czerwiec 2017
Miejsce: Białystok

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO W CHLUDOWIE

Opis: Projekt obejmuje zagospodarowanie wokół zbiornika wodnego w Chludowie – budowę pomostu, altany rekreacyjnej, grilla oraz miejsc do wypoczynku. Przewidziano nasadzenia przywodne oraz rośliny wodne, iluminację miejsca oraz elementy małej architektury.
Data: marzec 2015
Miejsce: Chludowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI Z MIEJSCEM DO HORTITERAPII PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU

Opis: Projekt zakłada uporządkowanie terenu działki naając jej nowy program i charakter; dostosowanie do odbiorców na różnych płaszczyznach kontemplowania terenu. W zakres opracowania wchodzi modernizacja elewacji budynku szkoly oraz internatu, wytyczenie nowych ciągów komunikacyjnych, wykonanie muralu, budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę siedzisk tarasowych oraz utworzenie miejsca do hortiterapii z obsadzeniem dziedzińca zielenią.
Data: luty 2014
Miejsce: Białystok

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Opis: Projekt obejmuje aranżacje zielenią skrzyżowania jednych z głównych arterii miasta oraz ulicy Świętokrzyskiej. Inspiracją stał się wiatrak, zastosowano kołowe/organiczne kompozycje roślinne oraz kolorowe krzewy, które można spotkać w zieleni miejskiej Białegostoku.
Data: styczeń 2015
Miejsce: Białystok

PROJEKT REKULTYWACJI I REWITALIZACJI NAZIEMNEGO WYROBISKA POPIASKOWEGO W KOLONII OSOWICZE

Opis: Koncepcja obejmuje utwardzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, założenie zbiornika retencyjnego w miejscu wyrobiska popiaskowego, aranżację miejsca na ognisko, miejsca postojowego, siedzisk oraz tarasu widokowego z widokiem na kulturowy krajobraz Osowicz.
Data: styczeń 2015
Miejsce: Osowicze

PROJEKT OGRODU PRZYDOMOWEGO

Opis: Projekt obejmuje naturalistyczną aranżację bocznej części działki wraz z oczkiem wodnym i roślinnością hydrofitową. Przewidziano koncepcję altany oraz nasadzeń wokół domu. Charakter koncepcji podyktowany bliskim sąsiedztwem lasu.
Data: wrzesień 2017
Miejsce: Wołomin

PROJEKT RENATURYZACJI FRAGMENTU RZEKI BAŻANTARKI W BIAŁYMSTOKU

Opis: Renaturyzacja fragmentu Bażantarki obejmująca deregulację rzeki, wykonanie meandrów, poszerzenie koryta oraz wykonanie mapy siedlisk przyrodniczych
Data: lipiec 2016
Miejsce: Białystok

PROJEKT INNOWACYJNEGO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO NA PLACU ARMII KRAJOWEJ W MIELCU

Opis: Nowoczesna forma przestrzenna wpisująca się w miejską tkankę Mielca będąca jednocześnie wielofunkcyjnym obiektem – przystanek autobusowy na placu Armii Krajobwej w Mielcu. Charakterystyczna forma została nadpisana w istniejące filary, które w koncepcji stanowią szkielet przystanku oraz jego wejścia. Geometryczny design, wysokiej jakości materiały, roślinne aranżacje oraz wachlarz rozwiązań technologiczno-multimedialnych nadają miejscu niezwykłego charakteru, który odbiega od ówczesnego wizerunku wiat przystankowych. Szklane tafle na dachu chronią przez przegrzaniem i generują energię poprzez fotowoltaiczne moduły drukowane, zaś boczne – zapewniają ochronę przed wiatrem oraz dobrą widoczność. Siedzisko wykonane z drewnianych desek , opatrzone w dwa wejścia USB. Wygospodarowano miejsce na wózek, gablotę na twórczość amatorską oraz zielony dach ekstensywny.
Data: wrzesień 2017
Miejsce: Mielec

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU NADLEŚNICTWA KOZIENICE W PIONKACH

Opis: Koncepcja zakłada aranżację miejsca wypoczynku biernego po wschodniej stronie budynku NK, drewniane siedziska, uzupełnienie materiału roślinnego oraz wyeksponowanie miejsca pamięci po zachodniej części założenia.Projekt zachowuje naturalistyczny charakter miejsca przez użycie naturalnych materiałów budulcowych m. in. głazów narzutowych, kamieni polnych, żwiru, drewnianych podkładów kolejowych i drewnianych kłód.
Data: lipiec 2018
Miejsce: Pionki

PROJEKT PRZYRODNICZO-REGIONALNEJ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ: TABLICA INFORMACYJNA

Opis: Projekt przedstawia koncepcję tablicy informacyjnej usytuowanej na początku nowoprojektowanej ścieżki dydaktycznej Korycin-Aulaukowszczyzna. Obejmuje miejsca cenne przyrodniczo, widoki i panoramy na rozległe tereny lasów, pól i bagien oraz wiatrak holenderski, pozostałośc po wiatraku i kurhan.
Data: wrzesień 2015
Miejsce: Korycin

PROJEKT WNĘTRZA WOOD MINIMIS

Opis: Projekt wnętrza z częścią jadalną oparty o użycie drewnianych paneli, modułów drewnianych w połączeniu z surowym betonem. Minimum szczegółu, maksimum przestrzeni.
Data: wrzesień 2015
Miejsce: Warszawa

PROJEKT KOLUMNY NIEPODLEGŁOŚCI

Opis: Projekt „Kolumny niepodległości” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi projektowej zaproponowano materialny znak ciągłości i niepodległości Rzeczpospolitej w postaci pomnika o trapezoidalnej formie z charakterystyczną, będącą wyraźnym akcentem w różnych przestrzeniach ekspozycyjnych biało-czerwoną wstęgą. Uwieńczeniem wstęgi ma być orzeł stanowiący głowicę pomnika. Monumentalna forma i historyczne detale mają stać się współczesnym wyrazem hołdu dla symboli, tradycji narodowych i ludzi, dzięki którym możemy być tu i teraz. Projektowany pomnik ma wyraźnie zaznaczać się w róznych przestrzeniach ekspozycyjnych. Stanowić ma akcent, niekiedy subdominantę w zadanym lokalnym krajobrazie. Trapezoidalna, jednolita forma wertykalna ma symbolizować silne Państwo; bryła oddaje monumentalny charakter całości założenia i świadczy o wzniosłości istoty upamiętnienia.
Data: listopad 2017
Miejsce: Warszawa

PROJEKT ARANŻACJI ZIELENIĄ STUDIA TELEWIZYJNEGO

Opis: Projekt przedstawia nowoczesne studio nagraniowe w konwencji Urban Jungle. Aranżacje roślinne rodem z tropikalnej flory, designerskie donice i elementy przestrzenne nadają wnęce niepowtarzalnego klimatu. Mobilność elementów składowych pozwala na metamorfozę egzotycznych roślin adekwatnie do specyfiki nagrania.
Data: listopad 2017
Miejsce: Warszawa

ARANŻACJA STUDIA WIOSENNEGO

Opis: Aranżacja studia wiosennego z uwzględnieniem roślinności pnącej, wykorzystania mebli i dekoracji elementarnych.
Data: luty 2018
Miejsce: Warszawa

KONTAKT